Pozri si ukážky online kurzov zdarma:

Predtým než si kurz zakúpiš, môžeš si pozrieť jeho ukážku zadarmo

Úvod do linkovania a typy kože

Úvod do linkovania a typy kože

Úvod k prekreslovaniu

ÚVOD K PREKRESĽOVANIU

Úvod k výbave

Úvod k výbave

Tetovacie ihly

Tetovacie ihly

Úvod do pokročilého tieňovania

Úvod do pokročilého tieňovania

Pokročilé tieňovanie 3.časť

Pokročilé tieňovanie 3. časť