Dostupné kurzy:

Základy linkovania

38.00 

Jeden z najčastejších problémov začínajúceho tatéra sú linky. Ja ti v tomto kurze názorne predvediem ako linkovať a vysvetlím teóriu linkovania.